Netværk for psykologer og terapeuter etableret i Tasiilaq!

I går, tirsdag den 19.10. 21var der pludselig faglig fest i Tasiilaq 🙂 Børnerejseholdets medarbejdere havde indkaldt psykologer og terapeuter i byen til et første møde for etablering af et fagligt netværk for netop psykologer og terapeuter. Der var overraskende mange af slagsen i byen, vi var 9 med til mødet, og udover de tilstedeværende er der flere andre, fx. fra voksenrejseholdet og Misi knyttet til byen lige nu.

Det var dejligt at mærke, hvor stor lyst der var til at få samordnet indsatser og samarbejdet mellem forskellige instanser og indsatser til at fungere bedst muligt. Der kom mange emner op som der vil blive taget fat på:

Koordinering af indsatser i børne- og familiesager.
Udarbejde en oversigt over hvilke indsatser der faktisk findes for borgere i byen, så borgerne kan se hvad der er af muligheder.
Kan man etablere et “behandlingshus” i byen, hvor alle behandlere er samlet?
Undersøge behovet for en “åben rådgivning”, som blev efterspurgt på borgermødet i september måned.
Afklaring af mulighederne for at dele oplysninger på tværs af afdelinger og forvaltningsområder – muligheder og begrænsninger indenfor lovgivningen.
Hvad indebærer et netværksmøde? Hvad kan det bruges til?
Hvordan kan vi som fagpersoner understøtte udviklingen af samarbejdet mellem forskellige instanser, som fx. mellem skole og BFA? Selvstyre og Kommune?
Hvordan får vi sat gang i kollegial supervision for netværket?
Kan gruppen levere supervision til medarbejdere og ledere i byen?

Vi var enige om at etablere os som et netværk, og at holde jævnlige møder. Det var en glæde at mærke hvor mange vi faktisk er i byen som arbejder med dette område, og dejligt at mærke lysten til at støtte hinanden på tværs af opgaver, afdelinger og baggrunde. Som man vil kunne se på billedet, var det en glad gruppe som sagde farvel og tak, efter det første møde 🙂

Deltagere: Julia, Tidlig Indsats, behandlingsleder, psykoterapeutstuderende, Andu, BFC, psykoterapeut, Trudy, Tasiilami Alivarpi, psykolog, Abbas, BFC, psykolog, Pernille, Sustainable Now, psykolog, Ulrikke, BFC, behandlingsleder, psykoterapeutstuderende, Arnarulunnguaq, BFC/selvstændig, tolk, Taitsiannguaq, børnerejseholdet, psykolog, Camilla, børnerejseholdet, psykolog