Indsatser

I Tasiilaq Distrikt pågår i øjeblikket følgende indsatser eller projekter:


(2021, Forår – 2022, Sensommer) Kulaa, det ny bræt i Tasiilaq. Projektet er iværksat af Lokaludvalget, Erhvervsråd-øst og Fisker- og Fangerforeningen i samarbejde med byens entreprenører, håndværksvirksomheder, Majoriaq, Ungdommens Kulturhus, Siu Tsui, Lokalforvaltningen i Tasiilaq.

Udviklingen af projektet og beslutningsprocesserne, er støttet af Tasiilami Suleqatigiippugut (Sustainable Now).

Unge i byen skal bygge det ny bræt “Kulaa” og håndværkerne skal dels udfører arbejde, som er kræver autorisation, samt hjælpe de unge med at udfører byggeriet. Brættet bygges ud fra akitektonisk inspiration fra gammel historisk byggestil – udført i moderned materialer, hvor en stor del af materialerne er lokale og bæredygtige. Projektet har til formål at skabe et sted, hvor fiskerne og fangerne kan sælge deres fangst til lokalt i Tasiilaq. Samtidig har projektet en række sideeffekter, så som: engagerer lokalt samarbejde, inspirere unge til at tage håndværksmæssig uddannelse, skabe tættere kontakt mellem ungemiljøet og fangerkulturen, størke den lokale økonomi, skabe adgang til sunde madvarer for alle. Nedenfor kan du læse en præsentation af byggeprojektet:

Præsentation af det ny bræt “Kulaa”

Byggetegning det ny bræt “Kulaa”


(2021 -)Meeqavut/ Forældreskolen er et initiativ, der i 2021 er under opbygning. Det er vigtigt at respektere at børn er forældrenes, og at det er forældrene selv som har ansvaret for børnenes liv og udvikling. Derfor er der et stort ønske om, at forældregruppen i Tasiilaq får et sted, hvor de kan mødes og høre om andre forældres erfaringer, og tale med hinanden om hvordan man kan støtte sine børn og unge i deres udvikling. Nedenfor kan du læse den foreløbige beskrivelse af initiativet.

Forældreskolen Meeqat v_1_2


Kortbeskrivelse Ung-til-Ung Seksualvejledning

Ung-til-ung-seksualvejledere-i-Tasiilaq-Projektbeskrivelse


Om SiuTsiu generelt


(2020 -)Mor/far/barn-huset Armarngivat er et fortløbende forebyggelsesinitiativ, der har til hensigt at udvikle forældrekomptencer hos sårbare børnefamilier. Initiativet ledes af Børn og Familie i Tasiilaq og Kommuneqarfik Sermersooq.

Tidlig-indsats-amarngivat


(2020)Kursus om medfødte alkoholskader (FAS/FASD) er afholdt for fagpersonale i Tasiilaq, der beskæftiger sig med børn og unge i byen. Undervisningen blev foretaget af Inger Thormann. Kurset var bestilt af MI (Børn og Familie) i Kommuneqarfik Sermersooq.


(2020)Kursusrække i familieterapi afholdes for sagsbehandlere i Børn og Familie i Tasiilaq. Kurserne bygger på en systemisk og narrativ tilgang til terapi, og afholdes af SIF (Systemisk Institut for Familieterapi).


(2020 – )Campus Tasiilaq, er en indsats, der har til hensigt at styrke lediges vej til uddannelse og arbejde i bl.a. Tasiilaq gennem afholdelse af Vejlednings Motivations Forløb (VMF). Majoriaq i Tasiilaq rekruttere og afholder VMF for grupper af byens ledige i samarbejde med kommunens forvaltning for Velfærd og arbejdsmarked. Majoriaq vil løbende samle hold til afholdelse af forløbene.

Campus Tasiilaq og Paamiut


(2019)Oprettelse af Nakuusa børneråd på folkeskolen Tasiilami Avilipar, og på skoler i nogle af bygderne. Nakuusa er et projekt under Departementet for Sociale anliggender i samarbejde med UNICEF Grønland, der arbejde med udbredelse af viden om børns rettigheder og opbygning af demokratiske kompetencer. Børnerådene er lokalt forankret på folkeskoler.

Vision – Nakuusa


(2019 – 2028)Tasiilami Suleqatigiippugut (Vi samarbejder i Tasiilaq), er et 8 årigt borgerdrevet lokalsamfundsudvikling med afsæt i FN’s 17 verdenmål, der arbejder med at skabe en bæredygtig fremtid for børn og unge i Tasiilaq Distrikt, hvor selvmord og overgreb reduceres. Forløbet undersøttes af Sustainable Now i samarbejde med borgere, lokaludvalget og lokalforvaltningen i Tasiilaq. Forløbet udbredes til distriktets bygder og bygdebestyrelser. Tasiilami Suleqatigiipugut arbejder bl.a. med tilgange fra Narrativ Community work og Complex Responsive Processes of Social relating. Forløbet er forankret hos borgmesteren, direktionen, områdechefen for Tasiilaq og forvaltningen MI (Børn og familie) i Kommuneqafik Sermersooq.

Brev fra Borgmesteren og Børn og Familie KAL

Brev fra Borgmesteren og Børn og Familie DK

Film – Opsummering af forprojekt (nov. 2019)


(2019 -)TSUMU, er et flerårigt ungdomsdokumentar-projekt, som er iværksat af filmproduktionsselksabet Playground i samarbejde med Ugdomskulturhuset i Tasiilaq og med støtte fra bl.a. Dansk Film Institut. Projektet har som mål, at give stemme til unges egne historier i Tasiilaq, samt udvikle unges komeptencer til selv at kunne lave film og formidling. Projektet indeholder flere spor, hvor der bl.a. arbejdes med produktionen af en ungdomsdokumentarfilm, og smatidig afholdes en række film-workshops for byens unge. TSUMU og Tasiilami Suleqatigiippugut har indgået et samarbejde, der understøtter fælles mål og hensigter.

TSUMU – Treatment 2019


(2019 -)Thinkinuk afholder kurser lokalt i Tasiilaq, der er en del af deres mentaliserings-program. Kurserne har til hensig at forebygge selvmord, vold, afhængighed og depression. Underviserne fra Thinkinuk kommer med mellemrum til Tasiilaq for at træne en bred målgruppe af byens borgere i mentaliseringsteknikker. Kurserne er bestilt af Paarisa (Socialstyrelsen under Departementet for Sociale anliggender).


(Fortløbende) MISI/ Pædagogisk-psykologisk rådgivning, er Kommuneqarfik Sermersooqs rådgivningscenter om børn og unge, som levere rådgivning til forældre og fagfolk, som arbejder med børn og unge i alderen 0 – 18 år.

https://sermersooq.gl/da/borger/boern-unge-og-familie/paedagogisk-psykologisk-raadgivningmisi


(2021) Allorfik – Rusmiddelsbehandlingsforløb tilydes 2 gange 6 ugers behandlingsforløb om året i Tasiilaq. Borgere, der har problemer med alkohol, hash eller spil kan søge om at deltage i et behandlingsforløb.

https://www.allorfik.gl/emner/behandlingstilbud?sc_lang=da

%d bloggers like this: