Tilskud til oprettelse af frivillige selvhjælpsgrupper i Tasiilaq og bygder

Kommunen har ydet et tilskud på 55.820-Kr til et lokalt initiativ om at oprette frivillige selvhjælpsgrupper i Tasiilaq og bygderne. Tilskuddet er bevilget fra kommunens pulje til støtte af frivilligt socialt arbejde.

Selvhjælpsgrupperne har til formål at skabe mulighed for, at voksne kan have samtaler med andre, om oplevelser og problemer som er med til at bryde oplevelsen af at man står alene med sine oplevelser og problemer samtidig med, at det styrker fællesskaber til at stå imod svære tider.

Målgruppen er til at starte med voksne, som er ramt af sociale eller psykiske problemer, og som har brug for at tale med andre fremfor at føle sig ensomme med deres problemer.

Initiativet til selvhjælpsgrupper er taget af en lokal borger i Tasiilaq, der selv har gode erfaringer med selvhjælpsgrupper. SUSNOW støtter initiativet bådet i forhold til organisering og faglig sparring.