Kalender

jun
27
man
2022
Besøg af MANU (Styrkelse af forældrekompetencer igennem forældreforberedelse) Tasiilaq
jun 27 – jul 2 heldags

– Vi har igennem dialog med sundhedsfagligt personale i Tassilaq, fået forståelsen at der er manglende udførsel af MANU undervisning i Tassilaq distriktet. Vi ønsker med dette besøg at få en større forståelse for situationen og få indblik i de udfordringer der kan være hæmmende for MANU undervisningen. Hvordan kan vi som MANU konsulenter understøtte bedst muligt?

– De sociale forhold i Østgrønland og særligt i Tasiilaq er genstand for stor politisk og mediemæssig opmærksomhed. Udfordringerne er store, men viljen til at tage fat om problemerne er stor, både lokalt og nationalt. Vi ønsker derfor med vores besøg at skabe netværk og forbindelse til fagfolk og ildsjæle på østkysten. Vi ønsker at opbygge og styrke samarbejdet, for på den måde at kunne understøtte og vejlede med afsæt i de givende udfordringer og danne et fundament for et fremadrettet partnerskab.

– Bruge de praksisnære perspektiver fra fagfolk i Kulusuk og Tasiilaq til udvikling af nyt MANU-X materialet.

– Finde personer der kunne være interesseret i at varetage MANU og kunne ønske sig instruktør kursus. Lige pt er det primært sygehuset der varetager den rolle, men i takt med at de opererer med 3 måneds ansættelser, kan det være en vanskelighed at varetage MANU kurserne, derfor vil besøget også have til formål at hjælpe med at finde andre løsningsmetoder i dialog med de forskellige fagfolk.

Vi har allerede været i dialog med fagpersoner fra byen som vi ønsker at have møde med når vi er der. Derudover skal vi sikre os at vi får afholdt møder med sundhedsvæsnet, familiecenteret, institutioner, kommunen og ellers relevante aktører i lokalesamfundet.

aug
8
man
2022
Forsker besøg i Tasiilaq og bygder Tasiilaq og bygder
aug 8 – aug 24 heldags

Målet med vores to forskningsprojekter er:

ABC projektet er et stort forskningsprojekt om boliger i Arktis, som dels skal kortlægge de nuværende boligforhold og herunder boligstørrelser, behov for vedligeholdelse, boligmangel mv. men også gennem interview belyse, hvilke ønsker befolkningen har til boliger afhængig af familiestørrelse, erhverv og bosted. I Tasiilaq skal vi meget gerne se forskellige boligtyper og tale med beboerne i de enkelte boliger og talt med kommunekontoret om boligmangel. Endvidere vil vi også gerne se på institutioner og øvrige offentlige bygninger og vurdere vedligeholdelsesbehovet, ligesom vi ser på vedligeholdelses behovet for udlejningsboliger, selvbyggerhuse mv.

I det andet projekt Future Arctic Lives, der er et stort internationalt projekt, der dækker store dele af det arktiske område, ser vi på klimaforandringernes betydning og befolkningens muligheder for at tilpasse sig. I Tasiilaq og bygderne vil vi tale med fangerne og øvrige borgere for at høre, hvordan de oplever klimaforandringerne og hvad det betyder for eksempelvis fangst og fiskeri. Men vi vil i lige så høj grad se på den lokale infrastruktur som el- og vandforsyning, indhandling, transport mv. for at vurdere, og der er behov for infrastruktur, der vil forbedre de lokale erhvervsmuligheder. Det betyder, at vi eksempelvis også ser på de lokale muligheder for turismeudvikling.

aug
10
ons
2022
SUSNOW i Tasiilaq v. Søren Skov Tasiilaq
aug 10 – sep 10 heldags

Tasiilami Suleqatigiippugut – Vi samarbejder i Tasiilaq

aug
20
lør
2022
Direktionen fra Kommuneqarfik Sermersooq på besøg i Tasiilaq Tasiilaq
aug 20 – aug 24 heldags
aug
22
man
2022
Rigsombuddet (Social- og Ældreudvalget) på besøg i Tasiilaq Tasiilaq
aug 22 – aug 26 heldags

Udvalget er særligt interesseret i at høre om seksuelle overgreb mod børn og selvmord i Grønland.

%d bloggers like this: